Już 14 marca 2024 roku odbędzie się druga edycja Konferencji z cyklu „Słowa Mają Moc”. Tym razem tematem przewodnim będzie budowanie spełnionego życia w Rodzinie. 

Człowiek często nie zdaje sobie sprawy jak duże znaczenie mają wypowiadane przez niego słowa. Czasem rzuca je mimowolnie, bez zastanowienia i bez świadomości ich wpływu na odbiorcę. 

Tymczasem przekazywane słowa zawsze mają znaczenie, tym bardziej w aspekcie budowania najbliższych relacji rodzinnych. Rodzice często mają dobre intencje, których nie potrafią przekazać w odpowiedni sposób. Mówią więc do dzieci językiem, którego sami kiedyś zostali nauczeni. Dzieci natomiast czując się nierozumiane, także wypowiadają określone słowa, ale już wg własnego języka, co opiekunowie często odbierają w zupełnie inny sposób. Rodzice między sobą także mogą się nie zgadzać i mieć różne zdania. Do tego niech jeszcze dojdą wskazówki od dziadków i dobre rady od wujków. Każdy chce dobrze, każdy wszystko wie najlepiej, ale nikt właściwie nie wie co robić, aby faktycznie budowane relacje pozwalały czuć się szczęśliwymi.

Łącząc te aspekty z płaszczyzną emocjonalną oraz uwzględniając różnice pokoleniowe i zmieniający się świat, mogłoby wydawać się wręcz niemożliwe znalezienie rozwiązania, które pozwoli rodzinie budować wspólne spełnione życie. I niestety, nie ma jednego „złotego środka”, który zawsze i u każdego na pewno zadziała. Istnieje natomiast szereg wskazówek, podpowiedzi i elementów, które mogą znacznie ułatwić komunikację, wzajemne zrozumienie oraz budowanie spełnionego życia rodzinnego. I o tym właśnie porozmawiamy podczas nadchodzącej Konferencji.

 

Plan Konferencji:

17:30 – 17:50

Rejestracja uczestników

18:00 – 18:05

Rozpoczęcie Konferencji

18:05 – 18:35

 Ewa Mikulko Rola czasu w budowaniu relacji rodzic – dziecko” 

18:35 – 19:05

Karolina Mikulko Język Miłości w Rodzinie, czyli o emocjach i komunikacji wzmacniających bliskość, zrozumienie i poczucie szczęścia”

19:05 – 19:20

Przerwa

19:20 – 19:50

Piotr Janeczek „Budowanie spełnionych relacji międzypokoleniowych w rodzinie”

19:50 – 20:20

Mirek Stanisławski Znaczenie Słowa i Strategie Komunikacji z Dziećmi Sprawiającymi Trudności Wychowawcze”

20:20 – 20:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Poznaj Prelegentów:

KAROLINA MIKULKO – założycielka Centrum Radzenia Sobie z Emocjami, coach, trener, terapeuta rodzin i par, hipnoterapeuta, liderka klubu rozwoju osobistego Inspirium Kielce, autorka wielu warsztatów, szkoleń i projektów rozwojowych m.in. „Odzyskaj Życie po Traumie”, „Sztuka Bezkonfliktowej Komunikacji”, Ekspert w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Nie Hejtuję-Motywuję”. Studentka na kierunkach: Psychologia i Pychotraumatologia. 

Od 2016 roku podczas sesji indywidualnych pomaga innym m.in. w skutecznym radzeniu sobie z emocjami w codziennym życiu, odbudowaniu poczucia własnej wartości oraz w zminimalizowaniu wpływu zdarzeń z przeszłości (w tym traum) na codzienne życie. Prowadzi także treningi radzenia sobie z emocjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Autorka artykułów i współautorka książek m.in. “Diamenty Kobiecego Biznesu. Kobiety, które zmieniają świat”,  “Lwice Biznesu. O rodzinie i sukcesie” wydanych pod red. Ilony Adamskiej. Współautorka e-booka “Diamenty Kobiecego Biznesu. Kobiety, którymi warto się inspiować”. Ekspert w książce „Siła Pozytywnego Nastawienia. Jak skutecznie radzić sobie z hejtem i wzmocnić poczucie własnej wartości” Ilony Adamskiej.  Autorka e-booka: „Jak skutecznie radzić sobie z emocjami w codziennym życiu?”.

MIREK STANISŁAWSKI – pedagog specjalny (oligofrenopedagog), ukończył także studia podyplomowe na kierunku: „Wczesne Wspomaganie Rozwoju, edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi”, „ Doradztwo zawodowe i edukacyjne, Coaching kariery”. 

Jest Trenerem Umiejętności Społecznych, Certyfikowanym Terapeutą Terapii Tomatisa®. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, swoją pracę z dzieckiem rozpoczyna od pracy z rodziną. 

Empatyczny pedagog, nauczyciel i trener dla którego największą wartością jest drugi człowiek. Prywatnie miłośnik gór, przyrody, ekologii i poezji śpiewanej a uśmiech i entuzjazm jest jego szczególną cechą.

EWA MIKULKO – dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta pedagogiczny, trener. Ukończyła cykl szkoleniowy ,,Wiem. Rozumiem. Pomagam.” oraz kurs „Coaching w edukacji”.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Praca z uczniem zdolnym” oraz autorka artykułu w publikacji „Być zdolnym – wspierać zdolnych”; pod red. T. Gizy, M. Pękowskiej. Kompetencje w zakresie relacji z dziećmi nabyła zarówno w życiu prywatnym jak  i w pracy zawodowej.

Swoim wieloletnim doświadczeniem dotyczącym pracy z dziećmi i osobami dorosłymi dzieliła się prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych, posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą. 

PIOTR JANECZEK – psycholog, nauczyciel akademicki, szkoleniowiec i naukowiec. 

Zawodowo związany jest głównie z psychologią miłości, choć w obrębie jego zainteresowań znajduje się także szereg innych subdyscyplin psychologii – m.in. psychologia transportu, psychologia rodziny oraz psychologia kliniczna. 

Prywatnie miłośnik muzyki, gitarzysta, kompozytor i aranżer.

Tak było na pierwszej Konferencji z cyklu "Słowa Mają Moc":

Organizatorzy:

Patroni Medialni:

Partnerzy:

Scroll to Top