REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI „SŁOWA MAJĄ MOC, CZYLI O BUDOWANIU SPEŁNIONEGO ŻYCIA W RODZINIE”:

1. Organizatorami Konferencji „Słowa Mają Moc, czyli o budowaniu spełnionego życia w Rodzinie” są: Centrum Radzenia sobie z Emocjami działające w ramach firmy Prospectus K&M Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 2 lok. 31 w Warszawie oraz Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, ul. Piotra Ściegiennego 2.

2. Konferencja odbędzie się w czwartek 14.03.2024 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w sali Kominkowej.

3. Konferencja rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 20:30. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydłużenia konferencji maksymalnie do 30 minut.

4. Udział każdego uczestnika w konferencji jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Uczestnik zobowiązuje się do rejestracji na wydarzenie przez stronę www.konferencjakielce.pl, na której należy kliknąć przycisk „Rejestruję swój udział na konferencji”, a następnie uzupełnić i przesłać formularz rejestracyjny, do którego zostanie przekierowany.

6. W dniu konferencji uczestnik zobowiązuje się przybyć na Konferencję między godziną 17:30 a 17:50, aby potwierdzić swoją obecność w wydarzeniu zgodnie z wcześniejszym zapisem. 

7. Organizator – Centrum Radzenia Sobie z Emocjami zobowiązuje się maksymalnie 24 godziny przed konferencją  wysłać na podany przez uczestnika w trakcie rejestracji adres e-mail przypomnienie o wydarzeniu wraz z wszystkimi informacjami organizacyjnymi.

8. Stroną główną zawierającą wszystkie niezbędne informacje w tym plan konferencji, opis prelegentów, patronów medialnych i partnerów konferencji  jest strona www.konferencjakielce.pl

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany długości poszczególnych wystąpień prelegentów oraz planowanej przerwy.

10. Uczestnik biorąc udział w Konferencji wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie w formie zdjęć oraz nagrań wideo swojego wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatorów i  Partnerów wydarzenia.

11. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Konferencji osobie, która jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn od nich niezależnych i poinformowanie o tym uczestników droga mailową. 

13. Organizatorzy mają prawo zaprosić na Konferencję media (m.in. telewizję, prasę, radio).

14.. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: kontakt@konferencjakielce.pl

15. Uczestnik decydując się na udział w Konferencji akceptuje cały Regulamin. 

Scroll to Top